rijk

Henk de Rijk, 64 jaar, graficus werkzaam geweest bij Ecodrukkers en sinds 2009 hobby
houtdraaien, geheel autodidact.