Inschrijven Kunstroute 2022

 Inschrijven kan tot en met 20 februari 2022.

Om deel te kunnen nemen moet u woonachtig zijn in één van de kernen van de gemeente Nieuwkoop. Ook als gast-exposant van een Nieuwkoopse kunstenaar kunt u deelnemen. Tenslotte is deelname mogelijk op uitnodiging van het bestuur van de Stichting.
Zo spoedig mogelijk na uw inschrijving ontvangt u een rekening en nadere informatie over te verstrekken gegevens en bestanden ten behoeve van onze folder.

Deelname en vermelding in de folder is alleen mogelijk als uw betaling en alle gegevens voor 6 maart 2022 in ons bezit zijn.